مراحل پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث

این مراحل برای اکثر شرکت های بیمه مورد تایید می باشد ولی امکان دارد شرکتی مراحل متفاوتی را  داشته باشد.

برای دریافت پرداخت خسارت اتومبیل، باید حداکثر تا ۵ روز به شعب پرداخت خسارت شرکت بیمه مراجعه شود.

در صورتی که هر گونه سوالی در زمینه بیمه شخص ثالث و دیه دارید می توانید به رایگان در بیدبرگ مرجع سوالات بیمه مطرح نمایید تا از راهنمایی مشاوران متخصص بهره مند شوید.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=newsb” target=”_blank” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

[button-blue url=”https://www.bidbarg.com/bimeh/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%87″ target=”_blank” position=”center”]سوالات متداول پرداخت خسارت و دیه[/button-blue]

مراحل پرداخت خسارت مالی بدون کروکی در بیمه شخص ثالث

 1. مراجعه همزمان هر دو وسیله نقلیه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت شرکت بیمهتذکر : خسارت تا سقف ثالث قانونی در صورتیکه شرایط ذیل محقق باشد بدون کروکی قابل پرداخت خواهد بود. شرایط عبارتند از:
  • طرفین دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند و فاصله زمانی بین انقضاء بیمه‌نامه قبلی و فعلی وجود نداشته باشد.
  • رانندگان طرف حادثه دارای گواهینامه مجاز و متناسب با نوع وسیله نقلیه باشند.
  • طرفین حادثه درخصوص علت وقوع حادثه با یکدیگر اختلاف نظر نداشته و راننده مقصر به تقصیر خود معترف باشد و تصادف مذکور مورد تأیید کارشناس شرکت بیمه باشد.
 2. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به واحد پذیرش:
  • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
  • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
  • گواهینامه طرفین حادثه به همراه کارت ملی طرفین حادثه
  • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
 3. تکمیل فرم ” اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو “
 4. امضاء فرم ” مدارک لازم جهت تسویه خسارت “‌
 5. کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.
 6. امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم ” اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو “

مراحل پرداخت خسارت مالی با کروکی سازشی ( مورد قبول طرفین حادثه) در بیمه شخص ثالث

 1. مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه شرکت بیمهتذکر : کروکی سازشی در مواقعی که شروط ذیل همگی مهیا باشد تنظیم می‌گردد:
  • خسارت وارده به زیاندیده در حد تعهدات بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه باشد.
  • تصادف منجر به جرح یا فوت اشخاص نگردد.
  • طرفین حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند.
 2. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به واحد پذیرش:
  • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
  • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
  • گواهینامه طرفین حادثه
  • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
  • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی
 3. تکمیل فرم ” اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسوولیت مدنی خودرو “
 4. امضاء فرم “مدارک لازم جهت تسویه خسارت”
 5. کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.
 6. امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

مراحل پرداخت خسارت مالی با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضایی در بیمه شخص ثالث

 1. درخواست ترسیم کروکی توسط افسر کاردان فنی و مراجعه به مراجع قضایی
 2. مراجعه زیاندیده به نزدیکترین شعبه پرداخت خسارت در محدوده جغرافیایی تصادفتذکر : در این نوع پرونده‌ها امکان تنظیم کروکی سازش وجود نداشته، و افسر کاردان فنی نظریه خود را به منظور سیر مراحل قضایی اعلام می‌دارد.
 3. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به واحد پذیرش:
  • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
  • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
  • گواهینامه طرفین حادثه
  • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
  • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی
  • گزارشات پاسگاه یا کلانتری منطقه
  • برگه‌های بازجویی طرفین حادثه و علی‌الخصوص قبول تقصیر از جانب راننده مورد بیمه
 4. تکمیل فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”
 5. امضاء فرم “مدارک لازم جهت تسویه خسارت”
 6. کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.
 7. امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

مراحل پرداخت خسارت جانی ( پرداخت دیه ) با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضایی در بیمه شخص ثالث

 1. درخواست ترسیم کروکی غیر سازش توسط افسر کاردان فنی و اعلام شکایت زیاندیده در کلانتری و مراجع قضایی
 2. مراجعه به نزدیکترین شعبه پرداخت خسارت شرکت بیمه در محدوده جغرافیایی محل تصادف
 3. دریافت فرم اعلام خسارت جانی مسؤولیت مدنی از واحد پذیرش شرکت بیمه و تکمیل فرم مذکور
 4. تحویل مدارک مورد نیاز برای تشکیل و بررسی پرونده به واحد پذیرشمدارک مورد نیاز عبارت از موارد ذیل می‌باشد:
  • تکمیل فرم اعلام خسارت جانی
  • اصل گواهینامه و کارت ملی مقصر حادثه
  • اصل کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو
  • بیمه نامه معتبر در زمان حادثه خودروی مقصر حادثه به همراه برش کوپن بیمه نامه
  • تصویر برابر اصل کروکی ترسیم شده توسط افسر کاردان فنی

  تذکر : در خصوص خودروهای عمومی، مراجعه کننده باید کارنامه تاکسیرانی، دفترچه کار و یا کارت سلامت معتبر در زمان حادثه را به همراه داشته باشد.

 5. دریافت فرم “درخواست مدارک از مراجع ذیصلاح قضائی”و نیز فرمت نامه “درخواست مدارک از مراکز درمانی” از واحد پذیرش و تکمیل فرم­های مربوطه و تحویل مدارک بالینی کلیه مراکز درمانی که به آن­ها مراجعه شده است به واحد پذیرش ( اعم از اینکه مراجعه بصورت سرپایی بوده است و یا بستری صورت گرفته است)
 6. مراجعه به پزشکی قانونی و پس از اعلام ختم درمان توسط پزشکی قانونی انجام مراحل صدور حکم در دادگستری مربوطه( معرفی نامه جهت مراجعه به پزشکی قانونی توسط کلانتری صادر خواهد شد.)
 7. پس از تحویل مدارک درخواستی از دادگستری به شرکت بیمه و بررسی پرونده خسارتی توسط کارشناس پرونده‌های ثالث جانی و تکمیل نواقص پرونده مبلغ قابل پراخت به زیاندیده اعلام خواهد شد.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=newsb” target=”_blank” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

بیمه خودرو , بیمه ماشین , بیمه شخص ثالث , بیمه بدنه , بیمه موتور , بیمه ایران , تخلف رانندگی , بیمه مرکزی , سوابق رانندگی , نمره منفی رانندگان , قانون جدید بیمه شخص ثالث , مدیریت ریسک , مدیریت بیمه , صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی , بیمه حوادث , شرکت بیمه , قانون جدید بیمه خودرو

 

مرادی
 • تا چند میلیون میشه بابت خسارت ماشین از بیمه پول گرفت؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا