برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
2,569 بازدید
در دیه و بیمه خودرو توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
آیا می توان بعد از گرفتن دیه اعتراض کرد
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (68,210 امتیاز)
خیر

اعتراض تا قبل از قطعیت رای قابل انجام میباشد

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (2,510 امتیاز)
سلام
اعتراض بعد از پرداخت دیه امکان پذیر نمیباشد
ولی چنانچه نقصی بعد از آن حادث شود که پزشک تایید نماید براثر صدمات وارده بوده که متعاقبا بروز کرده واین موضوع مورد تایید پزشکی قانونی قرار گیرد
این دلیل سند جدیدی میشود که به استناد آ ن مجوز اعاده دادرسی میباشد وبعد قطعیت رای میتوان تقاضای اعاده دادرسی تقدیم کرد
باسپاس

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
2 پاسخ 11,214 بازدید
سوال شده مرداد 20, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط ولی لازمی
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,434 بازدید
سوال شده تیر 30, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,624 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,929 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,412 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,167 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 9,773 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,175 بازدید
سوال شده خرداد 3, 2017 در دیه و بیمه خودرو توسط Tabar (84,970 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,440 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,875 بازدید
سوال شده شهریور 18, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
3 پاسخ 7,215 بازدید
سوال شده مرداد 10, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,095 بازدید
سوال شده شهریور 17, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,144 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,157 بازدید
سوال شده مهر 25, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 762 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,321 بازدید
سوال شده شهریور 25, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,282 بازدید
سوال شده مرداد 30, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط حمید انوری از اصفهان
+1 امتیاز
2 پاسخ 11,729 بازدید
سوال شده مرداد 27, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
2 پاسخ 14,270 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,268 بازدید
سوال شده مرداد 10, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,522 بازدید
سوال شده مرداد 8, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,803 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 8,111 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 59,140 بازدید
سوال شده آبان 20, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,824 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 406 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 3,219 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,250 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...