باز هستیم
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
4,757 بازدید
در مرخصی زایمان و استعلاجی توسط (100 امتیاز)
آیا پس از استفاده از ۶۰ روز مرخصی استعلاجی با تایید کمیسیون پزشکی، برای مرخصصی های کمتر از ۲۰ روز نیاز ب تایید شورای پزشکی است؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (8,100 امتیاز)
بله احتیاج است

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 34,132 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 11,122 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14,152 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,798 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,210 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,908 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12,247 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,098 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 588 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,147 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,200 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13,632 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,369 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4,907 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,630 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 24,795 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,226 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 18,102 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,568 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 96,735 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 807 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...