مشاوره تلفنی 24 ساعته بیدبرگ = 02170703024
+1 امتیاز
180 بازدید
سوال شده قبل در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (75,850 امتیاز)
چنانچه اشخاصی خدمات خود را به صورت افتخاری و بدون دریافت مزد انجام دهند می توان رابطه بین طرفین را ازنوع قراردادکار مشمول قانون کار شناخت؟
2 پاسخ
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (36,060 امتیاز)
با سلام

بامراجعه به تعریف کارگر،کارفرما و قراردادکار مشخص می شود که کار در ازا وجوه نقدی یا غیرنقدی از ارکان تعریف رابطه کار تابع بوده و چنانچه کار به صورت تبرعی و افتخاری انجام شود اصولارابطه کار تابع محقق نشده و شمول مقررات قانون کار و یاهر مقررات استخدامی دیگر بر این رابطه مورد نخواهد داشت. یعنی تحقق رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول قانون کار بر این رابطه مستلزم انجام کار از سوی یک طرف قرارداد و پرداخت مزد از سوی طرف دیگر است.

با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (1,700 امتیاز)
با سلام

رکن اصلی به وجود آمدن رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار ، دریافت عوض میباشد ( یعنی دستمزد )

و از آنجایی که قرارداد کار عقدی است مستمر و معوض ، بر همین اساس انجام کار به صورت مجانی و رایگان از شمول قانون کار خارج میباشد .

با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>

سوالات مشابه

    دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه تلفن مشاوره آنلاین

.
.
...