باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
575 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
با سلام بند قانونی موسسات حقوقی کدام بند است؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (120,330 امتیاز)
نحوه تشخیصدرآمد مشمول مالیات شرکتها ü
-1 درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاصحقوقی ( به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تشخیصآن
مقرر شده ) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد 94 و 95 و 97 این قانون و تبصره آن تعیین می شود(ماده 106 اصلاحی
ق.م.م)

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 8,384 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,543 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 575 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,405 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,412 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 26,684 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,006 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,492 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...