برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
441 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
با سلام بند قانونی موسسات حقوقی کدام بند است؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
نحوه تشخیصدرآمد مشمول مالیات شرکتها ü
-1 درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاصحقوقی ( به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تشخیصآن
مقرر شده ) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد 94 و 95 و 97 این قانون و تبصره آن تعیین می شود(ماده 106 اصلاحی
ق.م.م)

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,450 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,399 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 486 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,300 بازدید
سوال شده بهمن 24, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 26,091 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...