برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
632 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (2,180 امتیاز)
آیا شرکت هلدینگ که سود عملیاتی خود را از سرمایه گذاری در سایر شرکتها کسب می کند، مجدد برای آن بخش از سود واصله از شرکتهای تابعه که قبلا مالیات پرداخت کرده، مجدد باید مالیات پرداخت کند، به طور مثال شرکت شستا در شرکت پتروشیمی الف دارای سهام ممتاز است، حال در آخر سال مالی شرکت پتروشیمی ب ریال سود به شرکت شستا بابت سود سهام ممتاز پس از کسر مالیات پرداخت می کند. حال در هنگام محاسبه سود عملیاتی شرکت شستا مجدد برای ب ریال متعلقه باید مالیات پرداخت نماید یا بخشی شامل معافیت می شود چرا که قبلا در شرکت پتروشیمی مالیات مربوطه پرداخت گردیده.
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
خیر نیازی به پرداخت مالیات مجدد نیست چراکه محل درآمد حاصل از منابعی است که قبل مالیات آن پرداخت شده است.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 323 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,301 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 299 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 288 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 707 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...