باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
724 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (2,180 امتیاز)
آیا شرکت هلدینگ که سود عملیاتی خود را از سرمایه گذاری در سایر شرکتها کسب می کند، مجدد برای آن بخش از سود واصله از شرکتهای تابعه که قبلا مالیات پرداخت کرده، مجدد باید مالیات پرداخت کند، به طور مثال شرکت شستا در شرکت پتروشیمی الف دارای سهام ممتاز است، حال در آخر سال مالی شرکت پتروشیمی ب ریال سود به شرکت شستا بابت سود سهام ممتاز پس از کسر مالیات پرداخت می کند. حال در هنگام محاسبه سود عملیاتی شرکت شستا مجدد برای ب ریال متعلقه باید مالیات پرداخت نماید یا بخشی شامل معافیت می شود چرا که قبلا در شرکت پتروشیمی مالیات مربوطه پرداخت گردیده.
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,870 امتیاز)
خیر نیازی به پرداخت مالیات مجدد نیست چراکه محل درآمد حاصل از منابعی است که قبل مالیات آن پرداخت شده است.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,219 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 803 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 396 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,594 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,073 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 660 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 350 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 360 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,836 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,002 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...