دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
24 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

 تمدید قرارداد کارمندان پیمانی تابع چه مقرراتی است؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
سلام

تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد:
ـ استمرار پست سازماني كارمندان.
ـ كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.
ـ جلب رضايت مردم و ارباب رجوع.
ـ ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.
تبصره ـ درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.