دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
32 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

مقررات تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان به رسمی به چه نحوی است؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
سلام

بر اساس ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:
الف ـ حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.
ب ـ طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم.
ج ـ تأييد گزينش.
تبصره1ـ درصورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:
الف ـ اعطاء مهلت دوساله ديگر براي احراز شرايط لازم.
ب ـ تبديل وضع به استخدام پيماني.
ج ـ لغو حكم.
تبصره2ـ با كارمندان پيماني درصورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده(42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.
سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي شود.
سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه مي شود.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.