دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
39 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

شرایط بازنشستگی کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)

دستگاه اجرائی با داشتن یكی از شرایط زیر می‌تواند كارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی ‌و‌ پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی كارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست كارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره1ـ سابقه مذكور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌كمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
تبصره2ـ دستگاههای اجرائی مكلفند كارمندانی كه دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین كارمندانی كه دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای كارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره3ـ دستگاههای اجرائی موظفند كارمندانی را كه دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته كنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. كارمندان تخصصی فوق‌الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌كه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.
-در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به كارمندانی كه بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.


لازم به ذکر است بر اساس بخشنامه شماره 543420 مورخ 25/9/98 سازمان اداری و استخدامی کشور ، دستگاههای اجرایی می توانند کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر در مشاغل غیرتخصصی و تخصصی با سی سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با سی سال سابقه خدمت دولتی درصورت تقاضای ذینعفان و سی و پنج سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی بازنشسته نمایند.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.