دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
154 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

شرایط انتزاع از خدمت کارمندان رسمی به چه نحوی است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام

بر اساس ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری كارمندان رسمی در یكی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

 • ـ بازنشستگی و یا از كارافتادگی كلی طبق قوانین ذی ربط.
 • ـ استعفاء.
 • ـ بازخریدی به دلیل كسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملكرد كارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب  براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).
 • ـ آماده بخدمت براساس ماده(122).
 • ـ اخراج یا انفصال به موجب احكام مراجع قانونی ذی ربط.

تبصره1ـ كارمندانی كه به موجب احكام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.
تبصره2ـ كارمندانی كه از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت. كارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر یك سال خواهد بود درمی آیند:

 1. 1ـ انحلال دستگاه اجرائی ذی ربط.
 2. 2ـ حذف پست سازمانی كارمندان .
 3. 3ـ نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.
 4. 4ـ كارمندانی كه براساس تصمیم مراجع مذكور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.
 • تبصره1ـ در دوران آمادگی به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیراین صورت با دریافت یك ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد.
 • تبصره2ـ كارمندانی كه براساس حكم مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.