درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
554 بازدید
قبل در بیمه حوادث توسط (780 امتیاز)
بیمه نامه های حوادث انفرادی شامل چه پوشش های هستند؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (21,580 امتیاز)
سلام   بیمه نامه های حوادث انفرادی  بیمه نامه های هستند که به ما کمک می کند هزینه های تحمیلی در زمان وقوع حوادث را جبران کنیم .

حوادث گاهی امکان دارد به فوت فرد حادثه دیده منجر شودیا وی را دچار نقص عضو شدید نماید .یعنی بخشی ازعضویا اعضای بدن دیگر توانای انجام کارهای طبیعی را نداشته باشندیا پرداخت هزینه های پزشکی درمانی را پرداخت نمایم که توسط این  بیمه نامه این هزینه ها قابل جبران خواهد بود. حتی اگر دارای مشاغلی باشیم که درآمد روزانه داشته باشیم اگر به طور موقت قادربه کار نباشیم یا از کار افتادگی حادثه شود و قادر به کسب درآمد روزانه نباشد در این  بیمه نامه ها حداکثر سه ماه از محل این  بیمه نامه دریافت کنیم .

البته منوط به اینکه از درآمدهای ماهانه قبلی فرد بیشتر نباشد.یعنی حداکثر پرداخت معادل درآمد ماهانه فرد نه بیشتر .
در این  بیمه نامه همه احتمالات بعد از حادثه و هزینه های احتمالی و خسارت های فرضی دیده شده است که شامل فوت ، نقص عضو ، هزینه های پزشکی و ازکارافتادگی موقت روزانه است.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 563 بازدید
انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...