برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
2,831 بازدید
در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط
مدارک و مستندات لازم برای بررسی ادعای اشتغال در کارگاه چه چیزی می باشد ؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (327,530 امتیاز)
سلام بخشی از مدارک و مستندات لازم به منظور بررسی ادعای اشتغال بیمه شدگان

- اسناد و مدارک هویتی مدعی به همراه دفترچه بیمه
- لیست های حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تأیید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
- لیست های پرداخت حق بیمه کارگاه نزد تأمین اجتماعی
- گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی (طبق لیست های حقوق ارسالی به بانک موردنظر)
- فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی، کارت افتتاح حساب بانکی کارتهای حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه ، کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار.
معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده 90 قانون تأمین اجتماعی)

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (21,780 امتیاز)

 شامل تمام و یا یکی از اسناد و مدارک ذیل که مربوط به دوره مورد ادعاست ، خواهد بود:

 • حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود)
 • لیست های حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
 • دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
 • لیست های حقوق کارگاه
 • گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
 • فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
 • کارت افتتاح حساب بانکی
 • کارت های حضور و غیابیا ورود و خروجیا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
 • کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
 • معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی)
 • سایر مدارک متقن
 • ارائه آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ( شکایت از کارفرما مبنی بر عدم رعایت ماده 148 ق. ک )

تذکر: در مواردی که فرد مدعی فاقد هریک از مدارک فوق الذکر باشد ، می بایست مشخصات دقیق و نشانی تعدادی از همکاران خود در کارگاه مورد نظر را ارائه تا امکان بررسیهای لازم در اینخصوص فراهم شود.

توجه: اصل کلیه اسناد ماخوذه ،پس از تطبیق با تصویر آن توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به مدعی اعاده خواهد شد.

با توجه به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی در اغلب موارد همراه با کارکرد و سابقه بیمه نبوده ( ایام تعلیق همانند مرخصی بدون حقوق ، مرخصی تحصیلی ، استعلاجی و... ) ویا در مواردی که دلیلی بر سابقه کامل در دوره نمی باشد ( افرادی که کمتر از 30/7 ساعت در روز کار می کنند و یا کارکرد آنها به صورت پاره وقت می باشد) لذا به منظور بررسی سابقه و کارکرد واقعی ، مراجع حل اختلاف قانون کار در هنگام صدور آراء در رابطه با ماده 148 قانون کار در متن رای صادره بازه زمانی رابطه کارگر و کارفرما در کارگاه را مشخص و تعیین مدت سابقه بیمه و مبلغ حق بیمه مربوطه را با قید عبارت « قوانین و مقررات قانون تامین اجتماعی » به سازمان تامین اجتماعی محول نمایند.


با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,243 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,978 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 233 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 376 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,612 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 186 بازدید
سوال شده خرداد 25, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط احمدزاده
0 امتیاز
1 پاسخ 1,003 بازدید
سوال شده مرداد 22, 2017 در شکایت از کارفرما یا کارگر توسط kamrani96 (-1,150 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,698 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,582 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,946 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...