برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
1,438 بازدید
در بیمه نیروهای مسلح توسط (110 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
آیا به نظامیان بازخرید شده بیمه بازنشستگی تعلق میگیرد
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (68,210 امتیاز)
خیر امکان ندارد شرایط بازنشستگی نیروهای مسلح اشتغال به کار میباشد بازخریدی جز موارد برای بازنشستگی نیست

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,828 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,268 بازدید
سوال شده اردیبهشت 31, 2016 در بازنشستگی و مستمری توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 369 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 11,543 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,405 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 1,717 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 495 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,646 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,786 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,027 بازدید
سوال شده اردیبهشت 29, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط آذرنژادلنگرودی
+3 امتیاز
1 پاسخ 3,901 بازدید
سوال شده خرداد 29, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,659 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...