درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
174 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام

تدوین یا بازنگری آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی دارای چه مراحلی می باشد  ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (24,700 امتیاز)
با سلام

الف – کارشناس مربوطه پیش نویس اولیه را بر اساس اطلاعات و منابع که عموماً کتب مرجع ، استاندارد های ملی و بین المللی ، مطالعات و تحقیقات مراکز دانشگاهی و علمی- پژوهشی ، سوابق موضوع در ادارات بازرسی کار و سازمان  های مرتبط و دستورالعمل  های مختلف و نظایرآن ها تهیه می نمایند .

ب – کمیته عمومی به بررسی پیش نویس اولیه پرداخته و پیش نویس  های بعدی راارایه می نماید .

ج – پیش نویس کمیته عمومی جهت بررسی و اظهارنظر به اداره کل حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی و تشکل های کارگری و کارفرمایی ارسال می گردد .

د- پیش نویس مذکور برای اعضاء کمیته تخصصی که متشکل از اعضاء یا نمایندگان شورایعالی حفاظت فنی و تعدادی از اعضاء کمیته عمومی و در صورت نیاز به کارشناسان ذیربط ارسال و جلسات کمیته مذکور تشکیل و پیش نویس ن هایی تهیه می گردد .

ه-آیین نامه مذکور برای اعضاء شورایعالی حفاظت فنی و حسب مورد برای کارشناسان مربوطه ارسال تا در جلسات شورایعالی حفاظت فنی مطرح گردد که در صورت تایید به منظور تصویب برای وزیر کار و امور اجتماعی ارسال می شود .

و- در صورت عدم تایید یا وجود ابهامات در مفاد آیین نامه، به کمیته کارشناسی و تخصصی ارجاع شده و مجدداً برای بررسی به شورایعالی حفاظت فنی ارسال می گردد .

ز- چنانچه در تصویب ن هایی ، وزیر کار و امور اجتماعی نظراتی داشته باشند و رییس شورا نتواند نظر وی را تامین نماید موضوع برای بررسی در اولین جلسه و خارج از نوبت به شورا ارجاع می گردد .

ح- آیین نامه تصویب شده توسط وزیر کار و امور اجتماعی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد و 15 روز پس از درج ضمانت اجرایی پیدا می کند .

ط- آیین نامه مذکور طی فرآیندی در سایت وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفته و جهت ابلاغ به ادارات کار و امور اجتماعی و سازمان  های ذیربط ارسال می گردد .

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...