برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
2,411 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,070 امتیاز)
سلام

مالیات قرارداد پیمانکاری چند درصد است ؟ با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
مالیات قرارداد پیمانکاری اگربه عنوان شخص حقوقی فعالیت نمایید 25درصدازسودناخالص میباشدواگر بصورت انفرادی کارمیکنید مشمول مالیات مشاغل ماده 94و95 میباشید

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,707 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,437 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 229 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 699 بازدید
سوال شده خرداد 23, 2019 در حسابداری و مالیات توسط تبریزی (130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 346 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,241 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 803 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,182 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,727 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 30,409 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,749 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,816 بازدید
سوال شده آبان 17, 2020 در حسابداری و مالیات توسط khani2020 (1,180 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 8,318 بازدید
سوال شده اسفند 6, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,843 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 511 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 919 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...