باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
2,451 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,070 امتیاز)
سلام

مالیات قرارداد پیمانکاری چند درصد است ؟ با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
مالیات قرارداد پیمانکاری اگربه عنوان شخص حقوقی فعالیت نمایید 25درصدازسودناخالص میباشدواگر بصورت انفرادی کارمیکنید مشمول مالیات مشاغل ماده 94و95 میباشید

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,839 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,596 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 268 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 742 بازدید
سوال شده خرداد 23, 2019 در حسابداری و مالیات توسط تبریزی (130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 383 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,284 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 832 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,213 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,830 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 31,186 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,795 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,871 بازدید
سوال شده آبان 17, 2020 در حسابداری و مالیات توسط khani2020 (1,180 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 9,489 بازدید
سوال شده اسفند 6, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,935 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 557 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 958 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...