باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
1,354 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
آیا برگشت مالیاتی که به اشتباه از حقوق کارمند کسر می شود امکان پذیر است ؟ لطفا راهکار حصول آن را یاد اور شوید تا کسانی که از این جهت حقشان ضایع شده احقاق حق شوند.

 با تشکر
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
مالیات حقوق سالانه حساب میشود وهراشتباهی قابل برگشت است بامسئول پرونده خود هماهنگ نمایید ومبلغ اشتباه راازاولین لیست کم کرده وبه دارایی پرداخت نمایید

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
دروهله اول سازمان دولتی رامتقاعدنماید این مبلغ کسرنشودکه خیلی بعیده ..پس پیگیر پرداخت آن باشید ونسخه خودرادریافت نمایید وباممیزخود وارد مذاکره شوید ودراسناد خودثبت نموده وبه موقع پیگیراسترداد آن باشید کمی زمان براست ولی امکانش هست

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 424 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,195 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 651 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 575 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 8,240 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 374 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...