باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
8,089 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
مثلا اگر شیر صنعتی با فاکتور رسمی خریداری شده و همان شیر به فروش برسد البته با سود . چند درصد به سود فروش مالیات تعلق میگیرد.
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (120,730 امتیاز)
ویرایش شده توسط
چیزی به نام مالیات فروش وحودندارذ مالیات بر سود وحوددارد یعنی
مبلغ فروش منهای میلغ خرید سودناخالص بدست میاید
وازسود ناخالص هزینه های مترتب کسرمیگردد که سود خالص بدست میاید
ازاین سود مالیات کسرمیشود

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (33,270 امتیاز)
شما مطابق ماده 131 مشمول مالیات میشوید و از آنجایی که فاکتور رسمی خرید به نام شما صادر شده است و اداره دارایی این اطلاعات را دارد مبنای محاسبه مالیات نیز احتمالا خرید های شما میباشد.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
2 پاسخ 4,822 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,057 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,370 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,495 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,642 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,423 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 589 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,306 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,430 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 7,043 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 9,088 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 810 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 664 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,311 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 405 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,201 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,409 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,232 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 780 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 491 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,439 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...