باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
511 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,070 امتیاز)
سلام

مطالبه و وصول ماليات درآمد کتمان شده به چه صورتی است
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,070 امتیاز)
قسمت آخر ماده ۱۵۶ - هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه يا بعد از رسيدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخيص، اعم از اينکه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد، معلوم شود مودی، درآمد يا فعاليتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد، فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده ۱۵۷ اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.

⭕️در اين حالت و همچنين در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسيدگی ، قطعی تلقی ميگردد، اداره امور مالياتی بايستی يک نسخه از برگ تشخيص صاده به انضمام گزارش توجيهی مروبط را ظرف ۱۰ روز از تاريخ صدور جهت رسيدگی به دادستانی انتظامی مالياتی ارسال نمايد.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,095 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,386 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,171 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,887 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,135 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 342 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,434 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,365 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...