برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,136 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (30,000 امتیاز)
سلام

شرکت آپارتمان در اصفهان که مساحت آن زیر ۲٠٠ متر است اجاره نموده. اجاره نامه دستی و به نام شخص مدیر عامل تنظیم شده است. و شرکت از آن بعنوان دفتر کار استفاده میکند

با توجه به قانون آیا در آمد اجاره مالک معاف از مالیات است؟ و شرکت تکلیفی بابت محاسبه و پرداخت مالیات تکلیفی اجاره دارد؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
جداگانه جواب داده شده است ..قابل ذکراست که اگرموجربه وظایف قانونی خودعمل نماید وهنگام رسیدگی به عملکردشرکت برگ مفاصاحساب ارائه شود مالیات تکلیفی وکسرننمودن آن مشکلی ندارد

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
با سلام

طبق ماده 131 پرداخت دارایی و مالیات بر اجاره بر عهده موجر و پرداخت مالیات بر درامد بر عهده مستاجر است.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,194 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,669 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,461 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 29,285 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,903 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 925 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 6,851 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,850 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...