باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
326 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
سلام

بخشنامه شماره 230/20248/د مورخ  1395/05/17 را لازم دارم. با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,160 امتیاز)

بسمه تعالی

بخشنامه اداری

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

نظر به اینکه مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15-2-1395 اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نموده انددر سامانه تحت وب گزارشهای سیستم مشاغل سازمان متبوع تولید، بارگذاری و در دسترس روسای ادارات امور مالیاتی گذاشته شده است; لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی­ مربوط با مراجعه به سامانه مزبور نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذیربط­ دراجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون فوق الذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را حداکثر تا تاریخ 25-5-1395 در سامانه مشخص نمایند. بعد از تاریخ مذکور، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مشمولین توافق، مطابق مقررات اقدام خواهدشد.

بدیهی است مودیانی که اتحادیه های صنفی آنها در اجرای مقررات و دستورالعمل مذکور با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده باشند، مشمول توافق یادشده نبوده و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات موضوعه توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. ضنما برگ مالیات قطعی سایر مشمولین توافق مورد بحث، در مراحل بعدی تولید و جهت بررسی توسط ادارات امور مالیاتی در سامانه مشاغل بار گذاری خواهد شد.

مسئولیت حسن اجرای ترتیبات فوق با مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

محمد تقی پاکدامن

معاون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه شماره 506-95-200 مورخ 15-02-1395 ( تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 )


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,201 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,388 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 224 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,121 بازدید
سوال شده فروردین 30, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محسن
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,286 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,490 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 486 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...