باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+3 امتیاز
1,406 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ویرایش شده توسط
بخشنامه شماره 200/95/42 مورخ 95/7/7را لازم دارم
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,070 امتیاز)

مخاطبین/ذینفعان: 

  • امور مالیاتی شهر واستان تهران
  • ادارات کل امور مالیاتی


موضوع

ابلاغ تصویب­ نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات ­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده


شرح

در اجرای تصویب نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران، موضوع واگذاری اختیارات دستگاه­ های اجرایی به واحدهای استانی مربوط، بدین وسیله اختیارات قانونی این سازمان موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات­ های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396، به رئیس و مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و سایر مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می­ گردد.

بدیهی است پس از پایان مهلت تفویض اختیار بخشنامه موصوف، متعاقبا در خصوص چگونگی تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تصمیم ­گیری خواهد شد. 8-6-1395


سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه
    

مدت اجراء: تا پایان سال 1396

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903529 دفتر حسابداری و وصول مالیات مطرح و پیگیری نمایید.

آدرس بخشنامه در سایت مالیات: https://goo.gl/Q46j0l
    


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)

imageتصویر بخشنامه برای شما ارسال شد.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,483 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 10,493 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 196 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,313 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,565 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 357 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...