باز هستیم
+1 امتیاز
86,168 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (2,180 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
سلام

مشاغل گروه اول دوم و سوم مالیاتی  بر طبق ماده 95 قانون مالیات مستقیم برای عملکرد سال 1402 برای اظهارنامه مالیاتی 1403 کدام اند و وظایف هر یک از مشاغل گروه 1 و 2 و 3 مالیاتی چیست
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,190 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

گروه بندی مشاغل گروه 1 و 2 و 3 مالیاتی سال 1403 برای مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که در ادامه توضیح داده شده است.

فهرست مطالب

 • گروه اول مالیاتی مشاغل
 • گروه دوم مالیاتی مشاغل
 • گروه سوم مالیاتی مشاغل
 • تکالیف قانونی مشاغل گروه اول دوم و سوم مالیاتی
 • انتخابگر آنلاین تعیین گروه مالیاتی

گروه اول، دوم و سوم مشاغل

گروه اول مالیاتی مشاغل

بر اساس حجم فعالیت :

به موجب اصلاحیه شماره 2/24360 مورخ 1403/2/12 وزیر امور اقتصادی و دارایی، حد نصاب‌های تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به 2 برابر افزایش یافت.

 بر اساس جزء 9 بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.  حجم فعالیت زیر ملاک گروه اول مالیاتی مشاغل می باشد:

 1.  مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل آنها بیشتر از 30 میلیارد تومان باشد.
  مثال: در گروه بندی اظهارنامه مالیاتی 1403 برای سال 1402، اگر مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه عملکرد سال 1400 بیشتر از 30 میلیارد تومان باشد، گروه یک مالیاتی می باشید.
 2.  آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات ) بیش از 30 میلیارد تومان باشد؛ ملاک درآمد قطعی شده، برگ قطعی مالیات ابلاغی تا پایان دی ماه سال قبل است.
  مثال: برای عملکرد سال 1402، آخرین درآمد قطعی شده تا پایان دی ماه سال 1401، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر آخرین درآمد قطعی شده تا پایان دی ماه سال 1401 بیشتر از 30 میلیارد تومان باشد گروه یک مالیاتی هستید.

براساس نوع فعالیت :

اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل زیر فارغ از حجم فعالیتشان جزء اشخاص حقیقی گروه اول هستند:

 • دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)
 • صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط
 • صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر
 • صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی
 • صاحبان مشاغل صرافی
 • فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی‌ربط
 • صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک و طراحی سیستم
 • صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری

گروه دوم مالیاتی مشاغل

بر اساس بند ب ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م، حجم فعالیت زیر ملاک گروه دوم مالیاتی مشاغل می باشد:

 1.  درآمد ابرازی آنها (اعم از فروش کالا و یا فروش کالا و ارائه خدمات) بر اساس اظهارنامه مالیات بر عملکرد دو سال قبل، بین 10 میلیارد تومان تا 30 میلیارد تومان باشد
 2. آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آن‌ها بر اساس برگ قطعی مالیات ابلاغی تا پایان دی ماه سال قبل، بین 10 میلیارد تومان تا 30 میلیارد تومان باشد

نکته:  در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد ، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد

گروه سوم مالیاتی مشاغل

مودیانی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند ، جز گروه سوم محسوب می شوند.

همانطور که مطرح شد، گروه بندی مودیان بر اساس درآمد قطعی شده 2 سال قبل (که بر اساس اظهارنامه ارسالی در سال قبل قطعی شده) و یا درآمد ابرازی سال قبل (که مودی بر اساس میزان فروش خود از آن مطلع بوده و در اظهارنامه ثبت می‌نماید) انجام می‌شود. بنابراین مشاغلی که درآمد ابرازی سال گذشته آنها ( که در اظهارنامه مالیاتی سال قبل اعلام کرده اند ) بیشتر از 10 میلیارد تومان بوده است، جزء گروه سوم مالیاتی محسوب می شوند.

همچنین در صورتی که شغلی جزء مشاغل خاص اعلامی در گروه اول نباشد، در شروع فعالیت مشمول گروه سوم مالیاتی می باشد و پس از گذشت دو سال از فعالیت گروه شغلی آن بر اساس میزان درآمد مشخص خواهد شد.

نکاتی در مورد گروه بندی مالیاتی مشاغل

 • تبصره 1 -سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار و یا از طریق تشکلهاي صنفی و حرفهاي ذيربط به مودیان مالیاتی اعلام نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتداي سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجراي تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود.
 • تبصره 2 -در مواردي که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد (50 (%نصابهاي تعیین شده مبناي گروه بندي میباشد.
 • تبصره 3 -در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاري یا قهري، درآمد ابرازي و یا قطعی شده مشارکت ملاك عمل میباشد.
 • تبصره 4 -صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آییننامه در اولین سال ایجاد(تأسیس) به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه بندي شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصابهاي مقرر طبقه بندي شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.
 • تبصره 5 -تسلیم اظهارنامه گروههاي بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه هاي پایینتر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند (منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مودي را در گروه هاي بالاتر قرار نخواهد داد. 

تکالیف قانونی مشاغل گروه اول دوم و سوم مالیاتی

 • مشمولین 《گروه اول 》آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اشخاص حقوقی
  - این گروه از صاحبان مشاغل مکلف به نگهداری 《دفاتر روزنامه و کل》 یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی ( مکانیزه - الکترونیکی ) متکی به اسناد و مدارک می باشند .
 • مشمولین 《گروه دوم  》آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
  - این گروه از صاحبان مشاغل مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدهاو اسناد خرید کالا ، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را 《ماهانه》 به شرح فرم ابلاغی بر اساس آن تنظیم نمایند .
 • مشمولین گروه سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
  - این گروه از صاحبان مشاغل مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه《سالانه》 خود را به شرح فرم ابلاغی تنظیم نمایند .

انتخابگر آنلاین تعیین گروه مالیاتی  (این انتخابگر برای سال عملکرد 98 می باشد و برای 1403 بروزرسانی نشده است)

از طریق لینک زیر در سایت مالیات می تونید متوجه بشید که جزو کدوم دسته از مشاغل برای اداره دارایی هستید (این انتخابگر برای سال عملکرد 98 می باشد و برای 1403 بروزرسانی نشده است)

http://tax.gov.ir/pages/action/groupselector  (این انتخابگر برای سال عملکرد 98 می باشد و برای 1403 بروزرسانی نشده است)

مطالب مرتبط:

نحوه پر كردن اظهارنامه مالياتي

my.tax.gov.ir


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (2,180 امتیاز)
ویرایش شده توسط
از طریق لینک زیر در سایت مالیات می تونید متوجه بشید که جزو کدوم دسته از مشاغل برای اداره دارایی هستید

http://tax.gov.ir/pages/action/groupselector

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
سوال شده شهریور 4, 2022 در حسابداری و مالیات توسط (130 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن شهریور 11, 2022 توسط
مشاغل خدمات نرم افزاری و کامپیوتری و تولید نرم افزار جزو گروه اول مالیاتی هستند ؟

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
2 پاسخ 9,440 بازدید
سوال شده خرداد 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,106 بازدید
سوال شده خرداد 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط مشاوران مالی پارسا (33,070 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,893 بازدید
سوال شده فروردین 4, 2017 در حسابداری و مالیات توسط مشاوران مالی پارسا (33,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,065 بازدید
سوال شده اسفند 26, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
تماس با ما
درباره ما
بلاگ
قوانین و شرایط
حریم خصوصی

آدرس:  تهران، چهارراه ولیعصر، کوچه بالاور، برج فناوری دانشگاه امیر کبیر، واحد 102  ​

تلفن: 02191023784 

ایمیل: info@bidbarg.com 


مجوز اینماد - Enamad Trust Certificate

 

مجوز نماد اعتماد الکترونیک

Zarinpal Trust Certificate

پرداخت امن با زرین پال

 

...