باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
413 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
بخشنامه شماره 200/95/27 مورخ  1395/05/02 را لازم دارم
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,160 امتیاز)

موضوع: عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و192  ق.م.م به مالیات اراضی بایر

پیرو بخشنامه های شماره 45950 مورخ 14-5-1387 راجع به ابلاغ موارد مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25-2-1387 و شماره 23620-170-213 مورخ 3-3-1388 درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 24198-ت 41527 ک مورخ 7-2-1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نیز
فرم های نمونه اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 22 و فرم فهرست اراضی بایر موضوع ماده 25 آیین نامه مزبور، به آگاهی می رساند:

 نظر به اینکه جریمه ماده 190 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا مالیات عملکرد و همچنین جرائم ماده 192 و تبصره آن موضوع اصلاحیه های مورخ 27-11-1380 و 31-4-1394 قانون اخیرالذکر، فقط مودی یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفی امر پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا عدم  پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول جرائم  موضوع مواد یاد شده نخواهد بود. 18-8-3

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 224 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,201 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,121 بازدید
سوال شده فروردین 30, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محسن
+1 امتیاز
1 پاسخ 334 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 247 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...