دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
17 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

آیا آراء صادره توسط هیاتها در پاداش پایان خدمت تاثیری دارد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام


وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رای صادره در خصوص وی

(بجز رای اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهد شد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.