دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
21 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

مسئولـیت ابلاغ مـکاتبات هیـات (ابلاغ اتهام / دعـوت نامه یا رای صادره و حکم اجرائی ) در اداره ها برعهده کیست؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
سلام

مسئولیت ابلاغ تمامی مکاتبات برعهده مسئول کارگزیـنی یا امور اداری هر اداره می باشد و طبق ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات مسئولیــت هرگونه تاخیر در ابلاغ آراء و صــدور احکام اجرائی مربوطه ، برعهده مسئولین کارگزینی یا امور اداری می باشد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.