برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
838 بازدید
در دادگاه و دادسرا توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
با سلام
در صورتیکه جرمی واقع شود و شاکی پرونده دادستان باشد و متهم در هیچ یک از مراحل بازپرسی و دادگاه حاضر نشده باشد و نهایتا حکم دادگاه بصورت غیابی صادر شده و حق واخواهی در حکم دادگاه ذکر نشود و فقط حق تجدید نظر خواهی ذکر شود.
سوال: آیا حق واخواهی از متهم سلب می شود؟
آیا برای متهم با وجود اینکه حق واخواهی در حکم ذکر نشده، میتواند درخواست واخواهی دهد؟
یا طبق حکم فقط باید درخواست تجدید نظر خواهی بدهد؟
آیا از لحاظ قانونی و اداری، این امکان وجود دارد که در رای غیابی، سهوا یا عمدا حق واخواهی از طرف قاضی ذکر نشود و نادیده گرفته شود؟
وظیفه متهم چیست و چکاری باید انجام دهد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

چنانچه رای غیابی باشد متهم حق واخواهی دارد. لازم به ذکر است که اگر ابلاغیه به متهم به طور واقعی ابلاغ شده باشد رای غیابی محسوب نمی شود. اما اگر ابلاغیه دادرسی به متهم ابلاغ نشده باشد و متهم در جلسه دادرسی شرکت ننماید رای غیابی بوده و از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز حق تجدید نظرخواهی دارد. گاهی دادگاه به اشتباه فراموش می کند حق واخواهی را در دادنامه ذکر کند اما در هر صورت اگر دادرسی غیابی بوده باشد دادگاه به واخواهی متهم رسیدگی می نماید. متهم با مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم تقاضای واخواهی از دادنامه صادره بدهد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...