دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
477 بازدید
قبل در سایر امور حقوقی ملکی توسط (120 امتیاز)
باسلام

برادرم ملکی را که طی تقسیم نامه درزمان حیات پدرم بین تمام اعضای خانواده تقسیم شده بودرا به بهانه منابع ملی بودن به تصرف خود درآورده که بعدازاستعلام متاسفانه محرزگردیدکه ملک سهم من ازطریق منابع طبیعی به بنیادمسکن واگذارگردیده وبرادرمن نیزازطریق بنیادمسکن برگ واگذاری اخذنموده

حال راهنمایی فرماییدآیابرگ واگذارقابل ابطال می باشد یاخیر؟

آیا باوجودتقسیم نامه که به امضاه همه وراث رسیده برادرم میتواندچنین اقدامی کندوزمین سهم من رابه تصرف خود درآورد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (35,060 امتیاز)
سلام

اگر زمین ملی هست که دیگر شما مالکیتی بر آن ندارید. اما اگر ملی نیست می توانید به روند احتساب ملی کردن زمین اعتراض کنید و با نقض تصمیم منابع طبیعی در خصوص زمین فوق اقدام به ابطال واگذاری کنید.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...