برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
628 بازدید
در سایر امور حقوقی ملکی توسط (120 امتیاز)
باسلام

برادرم ملکی را که طی تقسیم نامه درزمان حیات پدرم بین تمام اعضای خانواده تقسیم شده بودرا به بهانه منابع ملی بودن به تصرف خود درآورده که بعدازاستعلام متاسفانه محرزگردیدکه ملک سهم من ازطریق منابع طبیعی به بنیادمسکن واگذارگردیده وبرادرمن نیزازطریق بنیادمسکن برگ واگذاری اخذنموده

حال راهنمایی فرماییدآیابرگ واگذارقابل ابطال می باشد یاخیر؟

آیا باوجودتقسیم نامه که به امضاه همه وراث رسیده برادرم میتواندچنین اقدامی کندوزمین سهم من رابه تصرف خود درآورد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

اگر زمین ملی هست که دیگر شما مالکیتی بر آن ندارید. اما اگر ملی نیست می توانید به روند احتساب ملی کردن زمین اعتراض کنید و با نقض تصمیم منابع طبیعی در خصوص زمین فوق اقدام به ابطال واگذاری کنید.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 13,422 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...