دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
2,379 بازدید
قبل در مهریه توسط (110 امتیاز)
اين ملك از پدر به هر يك از ما به ميزان دو دانگ إرث رسيده است و در حال حاضر برادرم در خانه ديگر مادرم كه يك آپارتمان دو خوابه كوچك است سكونت دارد بابت اين دو دانگ از سهمش در خانه ما. آيا راهى براى خروج مزايده از اين ملك مشترك وجود دارد و آيا مارو ميتواننداز اين خانه براى مزايده بيرون كنند؟؟؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (26,260 امتیاز)
با سلام

اگر برادر شما بتوانند با تقدیم دادخواست تقاضای اعسار و تقسیط مهریه عدم تمکن مالی خود را در دادگاه اثبات نمایند و حکم به پرداخت مهریه بصورت پیش پرداخت و اقساطی صادر شود ،تا زمانیکه مبلغ پیش پرداخت و اقساط به موقع پرداخت شود ملک موروثی به مزایده نخواهد رفت.

در پاسخ به سوال دوم در بدبینانه ترین حالت بر فرض اینکه دو دانگ برادرتان از طریق مزایده به فروش برسد خریدار میتواند نسبت به خلع ید سایر ورثه اقدام نماید.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...