آشنایی و مشاوره رایگان خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری
+1 امتیاز
2,045 بازدید
سوال شده قبل در تامین اجتماعی توسط
سلام. ماده 77 قانون تامین اجتماعی چیست ؟
1 پاسخ
+1 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (56,080 امتیاز)
با سلام ،

ماده 77 قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد :

ماده 77 . میزان مستمرى بازنشستگى عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا
حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سی وپنج
سی ام (35/30 ) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره. متوسط مزد یا حقوق براى محاسبه مستمرى بازنشستگى عبارت است از
مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف
آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار

* این ماده حسب قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعى مصوب
میزان مستمرى بازنشستگى عبارت » : 1371/12/16 تغییر کرده است. متن قدیم آن عبارت بود از
استاز یکس یوپنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شدهضرب در سنواتپرداختحقبیمه مشروط
نیز نک: بندبماده 39 قانون برنامه سوم ،« بر آنکه از صددرصد متوسطمزد یا حقوق تجاوز ننماید
1383 .و ماده 31 قانون برنامه پنجم /6/ توسعه/بند (ح) ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 83/06/11
توسعه مصوب سال 1389

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 926 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 11,307 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,811 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,482 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 672 بازدید

دسته بندی ها

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین سایت   بیمه عمر    سایت سوابق بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین بیمه

.
.
...