دریافت مشاوره تخصصی
+1 امتیاز
3,495 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام. ماده 77 قانون تامین اجتماعی چیست ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (55,680 امتیاز)
با سلام ،

ماده 77 قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد :

ماده 77 . میزان مستمرى بازنشستگى عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا
حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سی وپنج
سی ام (35/30 ) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره. متوسط مزد یا حقوق براى محاسبه مستمرى بازنشستگى عبارت است از
مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف
آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار

* این ماده حسب قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعى مصوب
میزان مستمرى بازنشستگى عبارت » : 1371/12/16 تغییر کرده است. متن قدیم آن عبارت بود از
استاز یکس یوپنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شدهضرب در سنواتپرداختحقبیمه مشروط
نیز نک: بندبماده 39 قانون برنامه سوم ،« بر آنکه از صددرصد متوسطمزد یا حقوق تجاوز ننماید
1383 .و ماده 31 قانون برنامه پنجم /6/ توسعه/بند (ح) ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 83/06/11
توسعه مصوب سال 1389

با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>

مشاوره های مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 18,811 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,735 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,104 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 9,001 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,386 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 125 بازدید
  دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ    حضور در گپ و گفت
رزرو آنلاین مشاوره مشاور و وکیل بیمه مشاوره آنلاین

.
.
...