دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+4 امتیاز
35,203 بازدید
قبل در سایر توسط
چه مدارکی برای دریافت کد کارگاه سازمان بیمه تامین اجتماعی لازم است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

3 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (75,510 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

به منظور کاهش حجم مراجعات به شعب تأمین اجتماعی و تسریع در اجرای این فرآیند کلیه کارفرمایان  اعم از حقیقی و حقوقی می توانند جهت تشکیل پرونده و اخذ کد کارگاهی خود ، با ارائه مدارک و مستندات مربوطه به کارگزاری ذیربط در محدوده عملکرد شعبه خود مراجعه و در کمترین زمان ممکن نسبت به تخصیص و دریافت کد کارگاهی خود اقدام نمایند .

مدارک مورد نیاز بابت کارگاه های دارای شخصیت حقیقی :

 • - جواز کسب صنفی معتبر ( دائم یا موقت ) .
 • - پروانه تأسیس یا بهره برداری .
 • - اسناد مالکیت یا اسناد اجاره یا صلح نامه کارگاه .
 • - احکام مراجع قضایی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه .
 • - تاییدیه اتحادیه یا مجمع امور صنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه .
 • - تکمیل و ارائه فرم نمونه امضاء و اثر انگشت کارفرما و کدملی .

مدارک مورد نیاز بابت کارگاه های دارای شخصیت حقوقی :

 • - تکمیل و ارائه فرم نمونه امضاء صاحبان امضاء مجاز و نمونه مهر آنها .
 • - آگهی تاسیس ، روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت .
 • - تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت .
 • - پروانه تأسیس یا بهره برداری .
 • - سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت در صورت ضرورت ( مانند اظهار نامه ثبت و موافقت اصولی)
 • -   شناسه و کد ملی اشخاص حقوقی 
 • - نامه درخواست صدور کد کارگاه در سربرگ شرکت به همراه مهر و امضاء 

پس از تکمیل مدارک فوق می توانید به شعبه تامین اجتماعی که کارگاه در محدوده آن می باشد مراجعه نمایید

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
+1 امتیاز
قبل توسط (75,510 امتیاز)

کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون باید ظرف مدت ١٥ روز از تاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه بیمه تامین اجتماعی واقع در محدوده عملکرد کارگاه مراجعه کنند و مدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند.

مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

 • جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح
 • پروانه تاسیس یا بهره برداری
 • اسناد مالکیت یا اسناد احاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
 • تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه

شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.

کارفرما می بایستی هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.

به هنگام تحویل اولین لیست بیمه ، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط
مدارک عمدتا شامل: مجوز فعالیت، اسناد مالکیت مکان کارگاه(سند یا اجاره نامه) مدارک هویتی کارفرما یا اعضا هیئت مدیره و ...

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بهترین بیمه عمر

.
.
...