دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
5,418 بازدید
قبل در سایر توسط (100 امتیاز)
باسلام

آیا کارفرما حق جریمه و کسر از حقوق پایه کارگر را تحت عنوانین مختلف از قبیل جریمه کیفی و مدیریتی را دارد؟

باتشکر
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
براساس ماده 44قانونکارحکم برداشت ازحقوق کارگربایستی به موجب رای دادگاه باشد.کارفرمانمی تواندازحقوق کارگر به عناوین مختلف کسرنماید.اگرچنانچه به حکم دادگاه باشداین مبلغ نبایدازیک چهارم کل مزدکارگربیشترباشد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بهترین بیمه عمر

.
.
...