باز هستیم
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
1,055 بازدید
در شکایت از کارفرما یا کارگر توسط (100 امتیاز)
حدود یکسال دریک شرکت دولتی بدون قرارداد کارکردم و اخراجم کردند. با رای هیئت حل اختلاف بازگشت بکار دادند.

 آیا کارفرما میتواند اجبار به بستن قرارداد کند یا کار من دایم هست؟

درصورت اجبار نمودن من چیکار کنم
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (13,280 امتیاز)
بازگشت به کاربه منزله شرایط کارسابق میباشدمگراینکه درآرا حکم دیگری انشاگردیده باشد

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
توسط (100 امتیاز)
بازگشت  بشغل اولیه یا همتراز ...الان کارفرما زیر بار قراداد کار دایم نمیره و فقط میگه قرارداد محدود وموقت..میگه که مجوز قرارداد دایم نداریم
توسط (13,280 امتیاز)
به نظرمیرسدکارفرما درنظرداردباانعقادقردادکارموقت تمدیدقراردادمجددی انجام ندهدبه هرحال پرونده شماقابل بررسی است

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,541 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 744 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,494 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,019 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,689 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,526 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 385 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,303 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,317 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,558 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 3,132 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 725 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 533 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,123 بازدید

دسته بندی ها

تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...