درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
804 بازدید
قبل در بیمه بیکاری توسط (75,470 امتیاز)
سلام

کارگری از سوی کارفرما اخراج و ضمن اقامه دادخواست در مراجع حل اختلاف ،متقاضی استفاده از مقرری بیمه بیکاری نیز می شود آیا باوجود اینکه کارگر موصوف سابقه پرداخت حق بیمه نداشته و از طرف کارفرما نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نگردیده است و در نتیجه حق بیمه بیکاری 3درصد نیز برای وی پرداخت نشده آیا درخواست این کارگر برای برخورداری از مقرری بیمه بیکاری موضوعیت دارد یا سازمان تکلیف به برقراری فوق درباره کارگر خواهد بود؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (44,700 امتیاز)
سلام

بیمه نشدن کارگر از سوی کارفرما و عدم  واریز حق بیمه و حق بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی مانع از این نخواهد بود که نامبرده مراتب را برای الزام کارفرما نسبت به بیمه کردن خودو مالا استفاده از مقرری بیمه بیکاری پیگیری ننماید و در این ارتباط باتوجه به ملتزم بودن شرکت به بیمه کردن کارگر مستندبه ماده148قانون کار،شکایت کارگرشکایت کارگر در رابطه با بیمه در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار مورد سیدگی قرارگرفته و  این مراجع کارفرما را ملزم به بیمه کردن کارگر و پرداخت وجوه مربوط به حق بیمه و حق بیمه بیکاری نزد سازمان تامین اجتماعی می نماید در صورت انشا رای مبنی بر بی میل و ارادی بودن بیکاری کارگر و محق بودن وی به استفاده از مقرری بیمه بیکاری ،سازمان تامین اجتماعی ضمن وصول مطالبات خود بر اساس رای قطعی مرجع حل اختلاف ،نسبت به برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگر ذینفع از تاریخ شروع بیکاری اقدام خواهد کرد

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...