درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
3,776 بازدید
قبل در قانون کار و قرارداد کار توسط (75,510 امتیاز)
سلام

 با توجه به این که به استناد ماده ۵ قانون کار کارآموزان مشمول مقررات این قانون می باشند در این صورت شمول مقررات تامین اجتماعی نسبت به کارآموزان چگونه خواهد بود و در این زمینه آیا کسانی که فط برای فرا گرفتن حرفه خاص بازآموزی یا ارتقا مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد مراجعه و آموزش می بینند نیز در شمول قانون تامین اجتماعی قرار می گیرند؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (44,700 امتیاز)
سلام
افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند مشروط بر آن که سن آن ها از ۱۵ سال کمتر نبود و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.
به دلیل داشتن رابطه کاری و مزدی با کارفرما ضمن این که تحت پوشش قانون کار هستند مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی نیز می باشند و در این رابطه برابر ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد در صورتی که مزد حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...