دریافت مشاوره تخصصی
+1 امتیاز
86 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
ویرایش شده قبل توسط
با سلام و خسته نباشید

من قراره از اول خرداد برم مرخصی زایمان و لیست بیمه ام تا پایان اردیبهشت ماه از طرف کارفرما به بیمه ارسال خواهد شد. اما مشکل اینجاست که از ابتداای خردادماه کارفرمای من عوض میشه با یک کد کارگاه جدید. حالا میخوام بدونم برای دریافت غرامت زایمان و پرداخت حق بیمه ام با مشکل روبرو میشم یا نه . چون دقیقا تاریخ زایمان من با تاریخ تغییر کارفرما همزمان میشه.

ممنون میشم راهنماییم کنید
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (55,680 امتیاز)
با سلام ،

دقت شما را جلب می کنم به موارد زیر از قانون تامین اجتماعی  :

ماده 67 . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتى که ظرف یک سال قبل
از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد مى تواند به شرط عدم
اشتغال به کار از کمک باردارى استفاده نماید. کمک باردارى دوسوم آخرین مزد یا
حقوق بیمه شده طبق ماده 63 مى باشد که حداکثر براى مدت دوازده هفته جمعاً
قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

ماده 68 . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتى که در طول مدت یک

سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و
معاینه هاى طبى و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل
بنا به درخواست بیمه شده « تأمین خدمات درمانى » استفاده خواهد کرد. سازمان
مى تواند به جاى کمک هاى مذکور مبلغى وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید،
تأمین خدمات » مبلغ مزبور در آیین نامه اى که از طرف هیئت مدیره سازمان
تهیه و به تصویب شوراى عالى سازمان می رسد تعیین خواهد شد. 1 « درمانى
ماده 69 . در صورتى که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیمارى هایى
مبتلا شود که شیردادن براى طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر
مورد نیاز تا 18 ماهگى تحویل خواهد شد.

1. در این ماده سازمان تأمین اجتماعى جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانى شده است .کمک
باردارى و مرخصى زایمان مرتبط هستند از این رو کمکباردارى به جاى مزد در دوران مرخصى
اعطا م ىشود. درخصوصمرخصىزایمان، با عنایتبه ماده 76 قانونکار مصوبسال 1369 مجمع
تشخیصمصلحت نظام، ماده 67 قانون تأمیناجتماعى، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوبسال
1354 مدتمرخصىزایمان با توجه به - 1380 م ىتوان این گونه نتیجه گرفتکه در فاصله 1369
1369 زنان کارگر از 90 روز - ماده 67 قانون تأمین اجتماعى 84 روز بوده است، درفاصله 1374
مرخصى زایمان برخوردار بوده اند و در صورتزایمان توامان از 104 روز، و در تمام مدت 90 روز یا
104 روز مستحقدریافتکمکباردارىبوده اند اما سایر مشمولینقانونتأمین اجتماعىوهمسران
بیمه شده مرد کارگر همچنان تحتشمول ماده 67 قانون تأمین اجتماعى هستند. در فاصله سال
1374 تاکنون مرخصى زایمان زنان بیمه شده شیرده به 4 ماه ( 120 ) روز افزایشیافته و در تمام
این مدت مستحق دریافت کمکباردارى هستند.زنان بیمه شده غیرشیرده یا همسران بیمه شده
مرد حسبمورد تابع ماده 67 قانون تأمین اجتماعى یا 76 قانون کار هستند؛ از سال 1380 تاکنون
( مدت مرخصى زایمان مادرانى که فرزند خود را شیر م یدهند براى وضع حمل دوقلو 5 ماه ( 150
روز و براى زایمان 3 قلو و بیشتر یکسال ( 365 ) روز بوده و به موجبماده 3 قانون ترویج تغذیه با
شیر مادر و حمایتاز مادران در دوران شیردهى مصوب 374 و اصلاحى 1386 مرخصى زایمان
براىمادرانى که فرزند خود را شیر م یدهند در بخش هاىدولتىو غیردولتى 6 ماه استو در تمام
72/2/ این مدت مستحق دریافت کمکباردارى هستند؛ به موجب قانون تنظیم خانواده مصوب 26
مرخصى زایمان و باردارى براى فرزندان چهارم و بعد، تعلق نمى گیرد.

با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>

مشاوره های مشابه

  دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ    حضور در گپ و گفت
رزرو آنلاین مشاوره مشاور و وکیل بیمه مشاوره آنلاین

.
.
...