دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
1,127 بازدید
قبل در مشاغل سخت و زیان آور توسط (170 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
سلام؛ مدت ۲۰ سال بطورمتوالی و با عنوان های شغلی سخت وزیان آور درشرکتی کارکرده ام و در کمسیون سخت وزیان آور نیز تمام عناوین شغلی ام نیزتأیید شده است  و تمام سوابق وحق بیمه ای بنده نیزطبق عنوان و بطورکامل طبق ضوابط  وقانون کارنیزپرداخت گردیده است و تمام سوابق پرداخت بیمه ای بنده نیز دریک شرکت بوده است

ولی محل جغرافیایی شرکت ۴ سال در یک شهربوده و ۱۶ سال دیگر درشهری دیگر پرداخت شده و بطورمداوم و بدون حتی یک روز غیبت یا فاصله ٬ حال تامین اجتماعی شعبه ای که ۴ سال پرداخت بیمه ای درآن پرداخت شده سابقه سخت وزیان آوربنده را درکمیسیون بطورعادی محسوب کرده است ٬این درحالی است که ماهیت شرکت در دو شهر یکی بوده و شغلها هم تایید شده اند درکمیسیون سخت وزیان آور٬ وعلت راعنوان نموده اند که شرکت دولتی بوده است به این دلیل ۴ سال را عادی حساب کرده اند٫ ولی ۱۶سال بقیه را با همان شرکت بطور سخت وزیان آورمحسوب نموده اند٬

 چطوروباچه قانونی بااین دو گانگی پاسخ بدهم آیا قانونی است؟

درضمن شعبه دیگری ازتامین اجتماعی دقیقأ همین موردبنده را بصورت سخت وزیان آور پذیرفته است ٬

لطفأ اریه طریق بفرمایید

٬ باتشکر٬ شعبه۶ تامین اجتماعی اهواز
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (75,780 امتیاز)
با سلام درست است که اداره کار مشاغل رو تایید میکند شما باید به این نکته توجه کنید که در لیست ارسال حق بیمه نام شغلتان چیست احتمال میرود در شهری که چهارسال کار کردید عنوان شغلتان با شهر دیگه که 16سال کار کردید فرق کند ولی این رو بدانید اگر شغلها در هر دو شهر به یک عنوان در لیستها نوشته شده یک شهر تایید کند وشهر دیگر تایید نکند منطقی نیست احتمالا کارتان در جایی ایراد دارد ویا بهتر است از مسول مستمری شعبه که تایید نکرده علت را بپرسید ودوباره طرح سوال کنید

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
این امکان دارددریک شهری یک شغل مشابه موردتائیدقرارگیردوهمان شغل درشهر یاکارگاه دیگرتائیدنگردد، درآیین نامه ذکرگردیده هیچ شغلی قابل تسریع به شغل یاکارگاه دیگرنمی باشدبنابراین محیط هرشغلی بااندازه گیری والاینده سنجی توسط کمیته هااظهارنظرمیگردد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.