درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
3,886 بازدید
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (307,050 امتیاز)

ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی

سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه‌ شده متوفی‌بشرح زیر می‌باشد

  • میزان مستمری همسر بیمه‌ شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری‌استحقاقی بیمه‌ شده است و در صورتی که بیمه‌ شده مرد دارای‌چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهدشد.
  • میزان مستمری هر فرزند بیمه‌ شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه‌ شده می‌باشد و در صورتی که پدرو مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکورخواهد بود.
  • میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه‌ شده متوفی معادل‌بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه‌ شده می‌باشد. مجموع مستمری‌بازماندگان بیمه‌ شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی‌ متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوزکند سهم هر یک از مستمری‌ بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شودو در این صورت اگر یکی از مستمری‌ بگیران فوت شود یا فاقدشرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه‌به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و درهر حال بازماندگان بیمه‌ شده از صد در صد مستمری بازماندگان‌متوفی استفاده خواهند کرد.

تبصره‌ منظور از مستمری استحقاقی بیمه‌ شده متوفی مستمری‌ حین فوت او می‌باشد. در مورد بیمه‌ شدگانی که در اثر هر نوع‌حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است ازمستمری که برای بیمه‌ شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرارمی‌شود.

قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...