درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
9,120 بازدید
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (307,210 امتیاز)

ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت.

  • در صورت فوت بیمه‌ شده بازنشسته
  • در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری‌بگیر.

در صورت فوت بیمه‌ شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود ،حداقل حق بیمه یک سال کار ، مشروط بر اینکه ظرف آخرین‌سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

  • تبصره ۱ بیمه‌ شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل‌از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در موردآنان مستمری برقرار نشده است ، حسب مورد مشمول شرایط مقرردر این بند یا تبصره (۲ ) هستند.
  • تبصره ۲ چنانچه بیمه‌ شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشدولی حداقل (۲۰ ) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت‌کرده باشد ، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. درتعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای‌محاسبه میزان مستمری ، تبصره ماده (۷۷ ) قانون تامین اجتماعی‌ملاک عمل قرار می‌گیرد.
  • تبصره ۳ بیمه‌ شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می‌باشد ، چنانچه‌سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از (۲۰ ) سال و بیشتر از (۱۰ )سال باشد ، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت‌حق بیمه ، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(۸۳ ) قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.  در صورت فوت بیمه‌ شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه‌پرداخت حق‌بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات‌پرداخت حق‌بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱ ) قانون‌تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳ ) همان قانون‌مستمری پرداخت می‌گردد.  بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت‌می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق‌بیمه او از یک سال تا دهسال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت‌حق‌بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(۸۳ ) قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

  • تبصره ۴ در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه‌ای فوت‌نماید

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره (۳ ) بند (۳ ) ماده (۸۰ ) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب۱۳۷۶ مصوب جلسه علنی مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی اصلاح بند (۳ ) ماده (۸۰ ) قانون تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تایید آن مجمع جهت اجرا به دولت ابلاغ ‌گردید.

شماره۱۹۹۲۱۹ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶
وزارت رفاه و تامین اجتماعی

قانون اصلاح تبصره (۳ ) بند (۳ ) ماده (۸۰ ) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان ، در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب ن هایی رسیده و طی نامه شماره ۱۹۱۷۲۵/۶۸۸ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

قانون اصلاح تبصره (۳ ) بند (۳ ) ماده (۸۰ ) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب۲۷/۷/۱۳۷۶

ماده واحده ـ تبصره (۳ ) بند (۳ ) ماده (۸۰ ) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد

  1. در صورت فوت بیمه‌ شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱ ) قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳ ) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
  2.  بیمه‌ شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳ ) قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ از سوی مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...