درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
1,202 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
ماده 72 قانون جدید تامین اجتماعی چیست
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (307,210 امتیاز)

ماده ۷۲ قانون تامین اجتماعی

میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارتست از یک سی‌ام مزد یا حقوق متوسط بیمه‌ شده‌ ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ‌از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.

 در مورد بیمه‌ شدگانی که دارای همسر بوده‌ یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از ۶۰% تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

تبصره‌ شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل‌بیمه‌ شده محسوب می‌شوند.

  • سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننمایدو معاش او توسط زن تامین شود.
  • فرزندان بیمه‌ شده که حائز شرایط مذکور در بند ۳ ماده ۵۸این قانون باشند
  • سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌قانون از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه‌ شده تامین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.

تبصره‌ مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه‌ شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به ماخذ آن‌ حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع‌حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم به روز های کار ضرب در سی.

متن قانون بیمه تامین اجتماعی


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...