برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
605 بازدید
در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط

ایا کارفرما میتواند نیرویی که از ماده 80 بیمه تامین اجتماعی استفاده کرده و حدود دوماه اخراج شده را با نیروی دیگری جایگزین کند؟ یا باید برای جایگزینی یکسال صبر کند؟

1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (68,210 امتیاز)
جایگزین نمیتواند انجام داد و باید نسبت به لیستهای ماه های قبل افزایش نیرو داشته باشد تا بتواند از معافبتهای موضوع ماده 80 برخوردار گردد

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 454 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 225 بازدید
سوال شده اردیبهشت 9, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 645 بازدید
سوال شده اردیبهشت 9, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 571 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 165 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 245 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,469 بازدید
سوال شده اردیبهشت 9, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط mhyamkangaz (56,040 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 286 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 994 بازدید
سوال شده اردیبهشت 25, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 774 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,399 بازدید
سوال شده خرداد 2, 2016 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط رضایی نژاد
+1 امتیاز
1 پاسخ 467 بازدید
سوال شده اردیبهشت 16, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط صارمی
+1 امتیاز
1 پاسخ 302 بازدید
سوال شده اردیبهشت 25, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط طارمی
+1 امتیاز
1 پاسخ 784 بازدید
سوال شده اردیبهشت 16, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط طالبی
+1 امتیاز
1 پاسخ 203 بازدید
سوال شده اسفند 8, 2017 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط روشنی (7,050 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...