برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
10,549 بازدید
در لیست بیمه توسط
سلام

نحوه و فرمول محاسبه حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی چگونه است ؟

ممنون
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (327,530 امتیاز)

سلام مبلغ این کمک هزینه معادل دو سوم میانگین دستمزد روزانه بیمه‌شده در آخرین«٩٠» روز قبل از شروع استراحت ایام بیماری برای هر روز استراحت است. حداکثر مدت کمک مزبور ۶ ماه (١٨٠روز قبل و بعد از زایمان) بدون کسر «٣» روز اول است. فرمول آن عبارت است از:
مبلغ قابل پرداخت= مدت زمان استراحت تجویز شده × میانگین دستمزد در آخرین«٩٠» روز قبل از استراحت

اطلاعات تکمیلی در :

شرایط مرخصی زایمان


با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,157 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 778 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 25,758 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,652 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 817 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,175 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,946 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 826 بازدید
سوال شده خرداد 27, 2016 در مرخصی زایمان و استعلاجی توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,994 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,489 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 886 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,459 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 516 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 7,848 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,937 بازدید
سوال شده خرداد 29, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,330 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...