همه چیز در مورد مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی و کمک هزینه بارداری

شرایط کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان بیمه تأمین اجتماعی

به بیمه شده زن در مدت استراحت پزشکی ایام بارداری ، در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد ،کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان تعلق می گیرد.
شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری:
کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:

 1. ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.
 2. در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.
 3.  در تاریخ اعلام بیماری ، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.
 4. زایمان برای فرزند چهارم به بعد نباشد

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری و حقوق مرخصی زایمان:

 1. دفترچه درمانی
 2.  گواهی پزشک معالج
 3.  تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)
 4. خلاصه پرونده ترخیص بیمارستان
 5. فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه پدر و مادر
 6. فتوکپی شناسنامه فرزند

چند نکته مهم:

 • مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری جزو سوابق بیمه، بیمه شدگان محسوب می شود.
 • چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری)نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از ۶ ماه استراحت زایمان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.

مدت دریافت حقوق مرخصی زایمان چند ماه است؟

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ ، دارای یک ماده واحده و ۲ تبصره است . طبق تبصره دو این ماده واحده ، به دولت اجازه داده شده است که مرخصی زایمان را ( از ۶ ماه) به ۹ ماه افزایش دهد. اما مسئله ای که این روزها زنان شاغل را درگیر خود کرده ، عدم تمکین سازمان تامین اجتماعی از افزایش میزان مرخصی است .

 • الف – مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی مصوب ۱۶/۴/۱۳۹۲ هیأت‌وزیران: هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده- مصوب ۱۳۹۲- تصویب نمود:
  1. مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.
  2. مفاد این تصویبنامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد و مدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می‌یابد.
  3. تاریخ اجرای این تصویبنامه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده- مصوب ۱۳۹۲- تعیین می‌شود.
 • ب- رأی ۶۴- ۳۱/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت‌وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویبنامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷- ۱۹/۴/۱۳۹۲، مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرده است.
  نظر به این که شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکایت مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند این آراء در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت‌وزیران صادر شده‌اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می‌شوند و به همین جهت در راستای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.
 • ج- نظر ۲۹۶/۷-۱۴/۲/۱۳۹۳ ا.ح.ق: ۱- اولاً عبارت «مرخصی زایمان» مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی‌معنا است.
  ثانیاً مرجع ضمیر «آنان» در عبارت «همسر آنان» در تبصره ۲ ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می‌گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که همسر آنان شاغل نمی‌باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی‌گیرند. ۲- با توجه به اطلاق عبارت «والدین شاغل» ‌در ماده واحده مارالذکر شاغلین قانون مذکور به کلیه بانوان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی تسری دارد.

در صورتی که در زمینه مرخصی زایمان، بیمه بیکاری و … نیاز به مشاوره تلفنی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ به آدرس https://www.bidbarg.com درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

روند سابق به این صورت بود که بیمه تامین اجتماعی ۶ ماه را محاسبه و پرداخت می کرده و تنها درصورت اعتراض در دیوان عدالت اداری و به موجب رای دیوان ۳ ماه باقی مانده را اجرا می کرده است . تا این که در تاریخ ۳۱/۲/ ۱۳۹۸ ، هیئت عمومی دیوان در رای خود به شماره دادنامه ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ ، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به پرداخت همه ی ۹ ماه دانسته است . بنابرین بدون هیچ ابهامی در جایی که سازمان ۶ ماه مرخصی را میپذیرد ، ۹ ماه کامل را بایستی پرداخت کند .

در اجرای مصوبه دولت به پرداخت کمک هزینه بارداری (مرخصی زایمان)، سازمان تامین اجتماعی میبایست نسبت به پرداخت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه اقدام و هزینه های ناشی از اجرای ان را هر ساله به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

در صورت عدم پیش بینی و یا عدم تخصیص اعتبار، هزینه های مذکور به عنوان دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در صورت های مالی سازمان تامین اجتماعی لحاظ خواهد شد.

مبلغ حقوق مرخصی زایمان

مبلغ این کمک هزینه معادل دو سوم میانگین دستمزد روزانه بیمه‌شده در آخرین«٩٠» روز قبل از شروع استراحت ایام بیماری برای هر روز استراحت است. حداکثر مدت کمک مزبور ۶ ماه (١٨٠روز قبل و بعد از زایمان) بدون کسر «٣» روز اول است. فرمول آن عبارت است از:

مبلغ قابل پرداخت = مدت زمان استراحت تجویز شده × میانگین دستمزد در آخرین«٩٠» روز قبل از استراحت

کمک هزینه زایمان

برای زایمان طبیعی مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و برای زایمان سزارین مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حداکثر تا دو فرزند با ارائه مدارک ذیل قابل پرداخت می باشد.

 1.  تصویر کلیه صفحات شناسنامه والدین
 2.  تصویر شناسنامه فرزند
 3. خلاصه پرونده ترخیص بیمارستان

مرخصی‌ زایمان

مرخصی زایمان بابت وضع حمل و زایمان به کارگران زن تعلق میگیرد و در حال حاضر مدت آن نه ماه است. مرخصی مزبور جزء سوابق کارگر محسوب میشود و در طول این مدت از طرف سازمان تامین‌اجتماعی غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه‌شده پرداخت میشود. دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب میشود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود بازمیگردد.

مدارک مرخصی قبل از زایمان : گواهی پزشک متخصص یا بیمارستان

مرخصی بعد از ولادت نوزاد

 1.  ارائه درخواست کتبی
 2.  فتوکپی گواهی ولادت نوزاد
 3.  فتوکپی شناسنامه مادر « صفحات اول و دوم »
 4.  فتوکپی شناسنامه نوزاد « صفحه اول »

مدارک مرخصی دوران شیردهی : گواهی شیردهی از مرکز بهداشت منطقه

در صورتی که در زمینه مرخصی زایمان، بیمه بیکاری و … نیاز به مشاوره تلفنی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ به آدرس https://www.bidbarg.com درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شرایط استفاده از بیمه بیکاری پس از مرخصی زایمان

مرخصی ایام بارداری براساس قانون کار جزو دوران تعلیق از کار محسوب شده و کارفرما موظف است پس از پایان مرخصی مذکور، شخص را به کار سابق خود بازگرداند. در صورتی‌که کارفرما از پذیرش مجدد وی خودداری کند، کارگر زن می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند.
پس از بررسی موضوع توسط هیئت‌ های ذکر شده، چنانچه رای به بازگشت‌ به‌ کار صادر شود، کارفرما مکلف است کارگر را بپذیرد، در غیر‌ این‌ صورت شخص مورد نظر به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی می‌شود. سازمان تامین اجتماعی پس از بررسی پرونده و سابقه پرداخت حق بیمه برای این شخص، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و تاهل، مقرری بیمه بیکاری منظور خواهد کرد.

اطلاعات بیشتر در زمینه بیمه بیکاری پس از مرخصی زایمان در لینک زیر:

ابلاغیه دیوان عدالت اداری در زمینه بیمه بیکاری پس از مرخصی زایمان

ثبت درخواست اینترنتی دریافت مرخصی زایمان و کمک هزینه بارداری

برای ثبت درخواست دریافت مرخصی زایمان می توانید به صورت اینترنتی از طریق سامانه eservices.tamin.ir تامین اجتماعی اقدام نمایید
**توجه داشته باشید برای استفاده از این لینک ” حتما “در سامانه خدمات تامین اجتماعی ورود پیدا کرده باشید.

 • برای مشاهده ” درخواست کمک هزینه بارداری ” اینجا کلیک کنید
 • در صورتیکه در زمینه مرخصی زایمان، بیمه بیکاری و … نیاز به مشاوره تلفنی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ به آدرس https://www.bidbarg.com درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

  دفترچه بیمه تامین اجتماعی

   

  حمید

  اسم: بیدبرگ

  توضیحات: با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید

  [ بیشتر ]

  خلاصه

  زنم ۳ ماهش هست میتونه از این حمایت استفاده کنه

  • زنم ۳ ماهش هست میتونه از این حمایت استفاده کنه
   (۵)
  Overall
  ۵
  بررسی کاربر
  ۳.۶۹ (۱۳ رای ها)
  در حال ارسال

  7 دیدگاه ها

  1. طوسی می 9, 2017
  2. نرگس آگوست 21, 2017
  3. ارجمندی آوریل 5, 2018
  4. نگار آوریل 24, 2018
   • منتخب مقالات بیمه آوریل 24, 2018

  ارسال یک پاسخ

  در حال ارسال

  اسکرول به بالا