دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
101 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
ویرایش شده قبل توسط
درسال 84دونفرمان درمسیربرگشت ازکارگاه به منزل دچار حادثه شدیم وازطرف شرکت دربرگه حادثه که مسول ایمنی کارگاه ردکرده حادثه رابیرون ازکارگاه رد کرده ویکی مان 8ماه ودیگری6ماه استراحت پزشکی مان راحقوق ازتامین اجتماعی گرفته ونسبت نظر مسول ایمنی متوجه نبوده وبه تازگی پروندیمان درکارافتادگی درجریان است ومتوجه شدیم که تامیین اجتماعی درپروندحادثه راناشی ازکارنداتسته وفقط بخاطر نظر ایمنی کارگاه که فقط مسولیتی کارگاهی داشته ومکان حادثه راازدید ایمنی کارگاه سنحیده وتامین اجتماعی بدون کارشناسی چرا این نظریه که باعث درصد کمتر نسبت ناشی ازکار شده وبه کجا وچطور این مشکل حل ونظریه تعویض گردد.
دریافت مشاوره تخصصی >>

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.