باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
184 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام

مدارک لازم جهت ثبت کاهش سرمایه موسسه چیست ؟

لطفا سریع پاسخ بدید

ممنونم از شما
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

سلام

تصمیم کاهش سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه

 عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده  

 1. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 4. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 5.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

تصمیم کاهش سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه

عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی شرکاء  

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 4.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 5.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

کاهش سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه

 عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه 

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء.
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
 4.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد
 5.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

کاهش سرمایه از طریق خروج شریک

 عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده 

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . .
 3.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 4. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

کاهش سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه

عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه 

 1. ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
 4. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 5. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

تصمیم کاهش سرمایه از طریق خروج شریک

عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده 

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.
 2. ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . .
 3.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . .
 4. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 5. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

تصمیم کاهش سرمایه از طریق خروج شریک

عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی شرکا

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء.
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . .
 3. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . .
 4.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد.
 5. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

تصمیم کاهش سرمایه از طریق خروج شریک

 عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه 

 1. ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء.
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
 4.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 5.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 137 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...