باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
865 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (19,610 امتیاز)
سلام

فرم پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود(با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش) را میخواستم
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام

فرم پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود(با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش) به شرح زیر می باشد 

پرداخت کارفرمایان


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 562 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 636 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 823 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,033 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 708 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,196 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,425 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 158 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 347 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 446 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,375 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 608 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,114 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,562 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 817 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 631 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 762 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 647 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,572 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...