باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
268 بازدید
در سایر توسط (15,140 امتیاز)
پول مالیات پرداختی ما چه می شود
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,180 امتیاز)
پول مالیات به خزانه دولت واریز می شود و دولت از این موارد برای هزینه های خود استفاده می کند. هزینه های دولت می تواند شامل: آموزش، بهداشت، هزینه های اجرایی و مدیریتی کشور و غیره باشد.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,049 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 483 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 7,037 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,164 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,143 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 207 بازدید
سوال شده اردیبهشت 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط برهان
+2 امتیاز
1 پاسخ 203 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,281 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,743 بازدید
سوال شده بهمن 24, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,100 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 9,083 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 433 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 882 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,461 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 610 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,910 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 343 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 477 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 724 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 842 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 978 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 442 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,298 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,405 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 895 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 764 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,710 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,892 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 631 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 278 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 237 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 860 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,571 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 621 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 254 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,374 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,890 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 619 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,398 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,020 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 248 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 238 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...