دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
8,325 بازدید
قبل در بازنشستگی و مستمری توسط (-2,080 امتیاز)
سلام وقت بخیر

سن بازنشستگی در سال 99 چقدر است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (24,060 امتیاز)
با سلام وادای احترام

شرایط بازنشستگی از نظر سن وسابقه در حال حاضر برای اقایان وخانمهابه شرح وشرایط ذیل می باشد:

با ستناد تبصره ۴ ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی :دارا بودن ۴۲سال سنو۲۰ سال سابقه اشتغال وپرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار

باستناد تبصره ۳ماده ۷۶: داشتن ۳۵سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان وزنان

باستناد تبصره ۲ ماده ۷۶ :داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت وزیان اور وبدون شرایط سنی

داشتن شرایط مقرر در ماده ۷۶قانون وتبصره های ان :

ماده ۷۶:داشتن ۲۰سال سابقه تمام برای مردان وزنان به ترتیب ۶۰سال و۵۵سال سن

تبصره ۱ ماده ۷۶ :داشتن ۵۰سال سن و۳۰سال سابقه پرداخت حق بیمه برای مردان وبرای زنان ۳۰ سال سابقه و۵۵سال سن می باشد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (313,530 امتیاز)

سلام

شرایط بازنشستگی مردان :

 1. حداقل 10 سال سابقه و 60 سال سن. ( در صورتی کسری سابقه با پرداخت حق بیمه سنوات کسری بصورت یکجا و در صورت کسری سن احراز ازکارافتادگی کلی).
 2.  حداقل 50 سال سن و 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه.
 3. 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون شرط سنی.
 4.  20 سال متوالی سابقه در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی.
 5.  25 سال متناوب سابقه در مشاغل سخت  زیان آور بدون شرط سنی.
 6.  حداقل 50 سال سن و 30 سال مجموع سابقه عادی و مشاغل سخت و زیان آور.

شرایط بازنشستگی زنان :

 1.  حداقل 42 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت عادی و سخت و زیان آور به شرط اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار در زمان ارائه درخواست بازنشستگی.
 2. حداقل 10 سال سابقه و 55 سال سن. ( در صورتی کسری سابقه با پرداخت حق بیمه سنوات کسری بصورت یکجا ) و در صورت کسری سن احراز ازکارافتادگی کلی.
 3.  حداقل 50 سال سن و 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه.
 4. 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون شرط سنی.
 5.  20 سال متوالی سابقه در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی.
 6. 25 سال متناوب سابقه در مشاغل سخت  زیان آور بدون شرط سنی.
 7.  حداقل 50 سال سن و 30 سال سابقه عادی و مشاغل سخت و زیان آور.

اطلاعات تکمیلی در:

شرایط بازنشستگی و فرمول محاسبه حقوق مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بهترین بیمه عمر

.
.
...