دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
32,571 بازدید
قبل در مرخصی زایمان و استعلاجی توسط (-2,450 امتیاز)
سلام، خسته نباشید

شرایط و قانون جدید مرخصی زایمان تامین اجتماعی در سال 98 چیست ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (30,300 امتیاز)
غرامت دستمزد ایام بارداری
 به بيمه شده زن در مدت استراحت ايام بارداري ،در صورتي که حائز شرايط قانوني لازم باشد،کمک هزينه بارداري تعلق مي گيرد.

شرايط لازم براي دريافت کمک هزينه بارداري :
کمک هزينه بارداري در صورتي به بيمه شدگان زن پرداخت مي شود که داراي شرايط زير باشند:

1 - ظرف يک سال پيش از زايمان، حق بيمه 60 روز کار را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کرده باشند

2 - در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد يا حقوق دريافت نکرده باشند

3 - در تاريخ اعلام بيماري ، مشغول به کار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشند

4 - در دوره استراحت دریافت مزدي براي وي مطرح باشد

روش محاسبه ميزان کمک هزينه بارداري :
ميزان کمک هزينه بارداري ، معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده با در نظر گرفتن روزهاي استراحت است که بدون کسر 3 روز اول پرداخت مي شود. نحوه محاسبه آخرين مزد يا حقوق بيمه شده به اين ترتيب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بيمه که بيمه شده در آخرين 90 روز قبل از استراحت دريافت کرده است ، با هم جمع مي شود و بر تعداد روزهاي کارکرد بيمه شده در اين مدت تقسيم مي شود.
.....................................................
مدارک لازم براي دريافت کمک هزينه بارداري وغرامت دستمزد ايام بارداري :

1 - تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند ( فرزندان).

2 - اصل گواهی پزشک ذیربط یا بیمارستان.

3 - دفترچه درمانی بیمه شده

4- متقاضی جزو بیمه شدگان یا کارگاههای مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری باشد.
.....................................................
کمک هزينه بارداري از اولين روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت مي شود. مدت مرخصي زايمان براي مادراني که فرزاندانشان را از شير خود تغذيه مي کنند، 6 ماه است که 3 ماه آن مي بايست بعد از دوران زايمان باشد.

براساس مصوبه مورخ 13/4/86 مجلس شوراي اسلامي مدت استراحت دوران بارداري ، زايمان و شير دهي (موضوع ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر ) از 4ماه به 6ماه افزايش يافته است .مدت مرخصي زايمان براي وضع حملهاي دوقلو 6ماه و براي زايمانهاي سه قلويابيشتر يکسال خواهد بود.

چنانچه بيمه شده زن درطول دوره بارداري به عوارضي دچارشود که سلامتي مادر و فرزند را تهديد نمايد و طبق نظرپزشک معالج وتائيد شوراي پزشکي سازمان نيازبه استراحت پزشکي داشته باشد. غرامت دستمزد اين ايام پرداخت خواهد شد
.....................................................
مدت زمان استراحت ایام زایمان :
 هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، 6 ماه است که 3 ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.
براساس مصوبه مورخ 86/4/13 مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری ، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از 4ماه به 6ماه افزایش یافته است .مدت مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو 6ماه و برای زایمانهای سه قلو یابیشتر یکسال خواهد بود.
نحوه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه به چه صورت خواهد بود ؟
 وفق قانون اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مصوب 96/3/20 مجلس شورای اسلامی مدت مرخصی زایمان های یک و دوقلو از شش ماه به 9 ماه افزایش یافته لیکن به علت عدم تامین بار مالی حاصل از این افزایش توسط دولت فعلاً قابلیت اجرایی ندارد.

 لیکن با توجه به رای قطعی شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 94/1/31 با موضوع " صدور رای ایجاد وحدت رویه در خصوص افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه در دستگاههای دولتی " بیمه شدگان دستگاههای مذکور به مدت 6 ماه از مرخصی زایمان خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نموده و 3 ماه مازاد را دستگاههای مذکور مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و پیمانی خود میباشند و سازمان تامین اجتماعی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.