درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
1,302 بازدید
قبل در پرداخت حق بیمه توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
سلام، طبق کدام ماده قانونی یا بخشنامه نباید برای اعضای هیئت مدیره 3درصد بیمه بیکاری پرداخت شود؟ اگر اعضا هیئت مدیره کارمند شرکت باشند و بیمه اجباری داشته باشند چطور؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

3 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (40,540 امتیاز)

با سلام 

به استناد بند 5 بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و درآمد(بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی(غیردولتی)

اما چنانچه این مدیران رابطه مزدبگیری(کارگری-کارفرمایی)با کارگاه داشته باشند و این رابطه قابل اثبات باشد،مشمول قانون کار بوده و بالطبع مشمول کسر حق بیمه 3 درصد نیز خواهند بود.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (29,060 امتیاز)

با سلام

وفق بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و درآمد فنی و درآمد مورخ 13/4/90 و دادنامه های 1182  و 88/666 مورخ 16/9/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه 85 مورخ 30/2/85 هیاتهای تخصصی بیمه و بازنشستگی کار و کارگری مطابق تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی دریافت 3 درصد بیمه بیکاری از کارفرمایان کارگاههای حقیقی و حقوقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی و اعضای هیات مدیره وجاهت قانونی ندارد و نامبردگان مشمول قانون کار و دریافت بیمه بیکاری نمیباشند و در صورت دریافت 3 درصد حق بیمه بیکاری توسط شعب سازمان تامین اجتماعی مبلغ مذکور به حساب بستانکاری کارگاه منظور میگردد.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (18,300 امتیاز)
[no viewer found for format: markdown]

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...