درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
2,978 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط (56,040 امتیاز)

قانون معافیت بیمه ای ماده 80 کارفرمایان چیست ؟ 

دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (56,040 امتیاز)

باسلام ،

به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید وافزایش اشتغال در بنگاههای اقتصادی قانون معافیت بیمه ای کارفرمایان در مورخه 22/5/1390به مدت 5سال به تصویب هیئت محترم دولت رسید که از اواخر سال گذشته درحال اجرا است.

سئوال : چه کارگاههایی مشمول قانون معافیت بیمه ای می شوند؟ 

پاسخ : 1-کارگاههای دایر ( در حال فعالیت ) 2- کارگاههای جدید التاسیس 

سئوال : آیا کارگاههایی که سالهای قبل از قانون ماده 103 جهت معافیت بیمه ای کارگران خود استفاده نموده اند مشمول قانون جدید هستند؟ 

پاسخ : به شرطی که همچنان کارگر مشمول قانون ماده 103در آنکارگاه شاغل باشد وترک کار ویا اخراج ویا مستعفی نشده باشد وبیمه وی قطع نشده باشدمی تواند تا باقی مانده سقف 5 سال ( از زمان تصویب قانون ) ازمزایای قانون ماده 80( تخفیف بیمه سهم کارفرما ) استفاده نمایند. 

سئوال : میزان معافیت کارفرما ازپرداخت سهم بیمه در ماده 80چه قدر است ؟ 

پاسخ : سال اول 18 درصد( حدود 80هزارتومان ) - سال دوم 16 درصد - سال سوم 14 درصد - سال چهارم 12 درصد - سال پنجمبرنامه 10 درصد 

سئوال : شرایط استفاده کارگاههای جدید از قانون ماده 80 چگونه است؟ 

پاسخ : کارگاههایئ که از ابتدای سال 1390 به بعد پروانه با مجوز فعالیت خود رااز مراجع صادر کننده مجوز اخذ و شروع به فعالیت نموده باشند بعد از بازرسی تامیناجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده از معافیت ماده80بهره مند گردند این کارگاهها باید حداقل یک نفر را به مدت سه ماه بیمه آزادپرداخت نمایند تا مشمول استفاده از قانون فوق شوند. 

سئوال : آیا کارگاههای که درقبال اخذ تسهیلات اشتغال زائی و...موظف به جذب نیرو شده اند مشمول استفاده ازقانون فوق می باشند ؟ 

پاسخ : بلی 

سئوال : اگر نیروی کار موجود یک کارگاه اخراج ؛ترک کار و یا استعفا نمود می توان جایگزین وی را از ماده 80 گرفت ؟ 

پاسخ : بلی درصورت جایگزین نمودن نیرو ظرف مدت یکماه می توان به همان تعداد ( نیروی ترک کارشده ) از مادده 80 استفاده کرد . 

سئوال : اگرکارگری سالهای قبل درکارگاهی شاغل بوده و به دلیلی فسخ قرارداد شده و مجددا به همان کارگاه برگردد آیا مشمول استفاده از قانون فوق می شود ؟ 

پاسخ : اگر در فهرست بیمه ای کارگاه بوده است مشمول قانون80 نمی شود. 

سئوا ل : در صورت داشتن شرایط لازم چه مدارکی برای استفاده از قانون ماده 80 لازم است ؟ 

پاسخ : 

الف : ارائه کپی بالاترین لیست تعداد بیمه شده طی یکسال گذشته مربوط به کار گاههای دایر ودارای فهرست بیمه 

ب : در کارگاههای جدیدالتاسیس مبنا بالاترین لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی مربوط طی سه ماه متوالی 

ج : کپی کارت ملی وشناسنامه کارفرما 

ح : کپی جواز تاسیس کارگاه یا اساسنامه شرکت 


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...